به فراخور نیاز های خاصی که ممکن است در صنعت مورد نظر شما وجود داشته باشد ما میتوانیم محصول خود را با مشخصات مخصوص شما بسازیم

با خدمات پس از فروش در هر زمانی که نیاز داشته باشید پاسخگوی شما خواهیم بود و روی تمامی محصولات ضمانت ارئه میدهیم

تیم جوان و باانگیزه ما متشکل از دانش آموختگان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های برتر کشور در شرکت دانش بنیان سنا برق توان گرد هم جمع شده است تابر رسالتخود جامعه عمل بپوشاند

سعـــی داریــــــم نقشــــی حتــی انـــدک
در به حرکت در آوردن چرخدنده های صنعت کشور عزیزمان ایفا کنیم .ازنیاز صنایع داخلی شناخت کافی داریم و متناسب با آن پیش میرویم.

انـــــرژی

در فرآیند استحصال و تولید انرژی در شکل های مختلف اعم از نیروگاه های حرارتی , آبی , هسته ای , انرژی های پاک و تجدیدپذیر ابزار های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که به انرژی برق فرآوری ده نیاز دارند

اتوماســـیون

بهره گیری از اتوماسیون برای ارتقا کیفیت و افزایش راندمان موضوعی است که صنایع مختلف با آن مواجه هستند . تامین انرژی مورد نیاز ماشین آلات و دستگاه ها توسط منبع تغذیه , جز جدایی پذیر فرآیند اتوماسیون است

حمـــل و نقــــل

در سال های اخیر شاهد رشد وسایل نقلیه برقی بوده ایم . از شواهد پیداست این روند فزاینده و ادامه دار هست . علاوه بر این در مراحل تولید وسایل نقلیه برپایه سوخت نیز انرژی برق نقش بسزایی دارد.

مخــــابرات

گسترش صنعت  فناوری ارتباطات نیاز به توسعه زیرساخت و بستر های مخابراتی و ارتباطی روزافزون شده است افزایش دکل های مخابراتی و… همگی مصرف کننده انرژی برق فرآوری شده اند از جمله این اقدامات است

تصفــیه و بازیــافت

باظهـــور روش های جدید در صنعــت تصفیه , منابع تغذیه ی توان بالا نقش پررنگ تری در این صنعت پیداکرده اند. انعقـاد و لخته سازی الکتریکی با استفاده از جریان مستقیم برق و صفحـــات فلزی از جنس آلــومینیوم

جوشــــکاری

جوشــــکاری قوسی , به کمـــک انرژی برق سطوح فلزاتـــ را به منظور متصـــل شدن انها به یکدیگر از طریق به هم آمیختـــگی , ذوب میکنند. کیـــفیت جریان خروجـــی در فرآیند جوش تاثیر مستقیـــم دارد

تصـــویری و روشـــنایی

منبع تغــــذیه تلویزیون شهـــری وظیفه تامین برق کلیه قطعـــات تابلو را برعهده دارد. نوع منبع تغذیه کــه در تابلو استفـــاده می شود ارتباط مستقیم با کیفیت صفحه نمایشـــگر و طول عمر مفـــید آنها دارد

لیــــــزر

با توسعـــه علــم و فنـــاوری , لیزر پالسی به طور گســـترده در صنایع کشــــاورزی پزشــکی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد منبع تغـذیه لیزر پالسی . بخش مهمی از سیستم لیزر است .زیرا به طول عمر لیزر اثر می گذارد