سنسور القایی OMRON E2B-M12LS04-M1-B1 امرنOMRON E2B-M12LN08-WP-B1-1


◀️ نوع محصول : سنسور امرن / القایی / مجاورتی

◀️ قطر سنسور : استوانه ای قطر 12

◀️ خروجی سنسور : PNP NO