سنسور القایی OMRON E2B-M12KS04-WP-B2 امرنOMRON E2B-M12KS04-WP-B2


◀️ نوع محصول : سنسور امرن / القایی / مجاورتی

◀️ قطر سنسور : استوانه ای قطر 12

◀️ خروجی سنسور : PNP NC