درایو گیرلس تک فاز ایرانی
درایو گیرلس تک فاز ایرانی
درایو گیرلس تک فاز ایرانی
درایو گیرلس تک فاز ایرانی
درایو گیرلس تک فاز ایرانی
درایو گیرلس تک فاز ایرانی

درایو 7.5 کیلووات گیرلس تک فاز ایرانی مدل SBT LU1000S


  • قابلیت کنترل موتور گیرلس و القایی
  • تک فاز به سه فاز
  • ضمانت بلند مدت
  • ارائه شده در بازارهای جهانی
  • استفاده از قطعات با کیفیت اروپایی در همه اجزای درایو
  • تنها درایو ایرانی برای کنترل موتور گیرلس