درایو گیرلس ایرانی
درایو گیرلس ایرانی
درایو گیرلس ایرانی
درایو گیرلس ایرانی
درایو گیرلس ایرانی
درایو گیرلس ایرانی

درایو 7.5 کیلووات گیرلس ایرانی مدل SBT LU1000


  • قابلیت کنترل موتور گیرلس و القایی
  • ضمانت بلند مدت
  • ارائه شده در بازارهای جهانی
  • استفاده از قطعات با کیفیت اروپایی در همه اجزای درایو
  • تنها درایو ایرانی برای کنترل موتور گیرلس
  • توانایی کنترل موتور گیرلس با تعداد قطب بالا