LE450 - Front
LE450 - Front
LE450 - Front
LE450 - Front

درایو 7.5 کیلووات ایرانی مدل SBT LE450


  • بدون نیاز به انکدر جانبی
  • قیمت مناسب
  • حرکت نرم و بدون لرزش
  • دقت بالای سطح توقف در طبقات
  • کنترل حلقه بسته برداری
  • قابلیت Close-Loop شدن بدون نیاز به افزودن کارت انکدر
  • قابلیت تشخیص جهت بهینه حرکت در حالت کارکرد به صورت نجات
  • ورودی برق سه فاز